PRZEŚLIJ OPINIĘ O STRONIE

Podziel się opinią na temat naszej strony.

WYŚLIJ

Gwarancje

zdjęcie ubezpieczenia finansowe

Oferujemy ubezpieczenia w zakresie wadium przetargowego, gwarancję dobrego wykonania, zabezpieczenie kredytu, ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

 

 

 

 

 

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium z powodzeniem może zastąpić wadium eliminując wszelkie niedogodności związane z wnoszeniem i późniejszym zwalnianiem wadium. Zobowiązujemy się do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium na rzecz organizatora przetargu, w przypadku gdy firma, która wygrała przetarg odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu. Kwota gwarancji oraz termin związania ofertą jest zawsze zgodny ze specyfikacją warunków przetargu. Skorzystanie z naszej oferty ubezpieczenia gwarantuje ochronę firmy przed zachwianiem płynności oraz umożliwi Państwu branie udziału jednocześnie w wielu przetargach bez konieczności blokowania środków pieniężnych w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu.

 

Gwarancja dobrego wykonania umowy

Gwarancja dobrego wykonania umowy - gwarantujemy wypłatę zobowiązania w przypadku niewykonania bądź nieprawidłowego, czy niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Okres ważności gwarancji jest zgodny z terminem realizacji zlecenia. Kwotą gwarancji jest określona w kontrakcie kwota potrzebna do zabezpieczenia roszczeń z tytułu dobrego wykonania umowy.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek

W celu jeszcze lepszego zaspakajania Państwa oczekiwań proponujemy Państwu także wystawianie gwarancji usunięcia wad i usterek a także ubezpieczenie ryzyka budowlanego.

 

Stałym klientom proponujemy atrakcyjne zniżki oraz możliwość zawarcia porozumienia o współpracy, upraszczającego procedurę wystawiania pojedynczych gwarancji.Współpracujemy z:

 • http://axa.pl/
 • http://link4.pl/
 • http://www.tuz.pl/
 • http://www.uniqa.pl
 • http://www.warta.pl/
 • http://www.allianz.pl/
 • http://www.aviva.pl
 • http://www.compensa.pl/
 • http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
 • http://www.ergohestia.pl/
 • http://www.generali.pl
 • http://www.hdi-asekuracja.pl/
 • http://www.interrisk.pl/
 • http://www.mtu.pl/
 • http://www.proama.pl/
 • http://www.pzu.pl/
 • https://www.signal-iduna.pl/
 • https://www.wiener.pl
 • http://axa.pl/
 • http://link4.pl/
 • http://www.tuz.pl/
 • http://www.uniqa.pl
 • http://www.warta.pl/
 • http://www.allianz.pl/
 • http://www.aviva.pl
 • http://www.compensa.pl/
 • http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
 • http://www.ergohestia.pl/
 • http://www.generali.pl
 • http://www.hdi-asekuracja.pl/
 • http://www.interrisk.pl/
 • http://www.mtu.pl/
 • http://www.proama.pl/
 • http://www.pzu.pl/
 • https://www.signal-iduna.pl/
 • https://www.wiener.pl